فیلدهای ستاره دار الزامی میباشد.

تحریم های بین المللی

image_pdf

تحریم های بین المللی

تحریم ها و محدویت های تجاری و سایر محدودیت هایی که بنا به ملاحظات سیاسی  از سوی سازمان ها و  نهادهای بین المللی و همچنین دولت ها وضع و اعمال می شوند، بر روند تجارت و بازرگانی بین المللی از جمله جابجایی کالا و خدمات و مبادلات مالی بین المللی تاثیر می گذارند و حتی فرارتر از این مانع از انجام این فرایند می شوند. موسسه با وقوف بر این امر بخشی از خدمات حقوقی خود را به صورت تخصصی به این مهم اختصاص داده است. در این راستا موسسه با بهره مندی از متخصصان مجرب در این حوزه خدماتی از قبیل طرح دعوی و رفع تحریم از اشخاص حقوقی و حقیقی را در زمینه های فعالیت خود قرار داده است. افزون بر این ارایه مشاوره حقوقی قبل از انجام معلامالات بازرگانی بین االملی در این زمینه تضمین کننده منافع موکلین موسسه است. بدین توضیخ که موکلین موسسه با دریافت مشاوره های لازم در این زمینه می توانند قبل از اقدام به معاملات تجاری بین الملی به خطرهای احتمالی از این ناحیه آگاه شده و تصمیمم درست را اتخاذ کنند.