فیلدهای ستاره دار الزامی میباشد.

دکتر مهدی دهنوی

image_pdf

دکتر مهدی دهنوی

 

 

نام: مهدی

نام خانوادگی: دهنوی

آدرس الکترونیکی: mdehnavi@paa-lawyers.com

تاریخ تولد:  ۱۳۴۷

تحصیلات: دکترای تخصصی.

 

سوابق اجرایی:

 • مدیر کل امور حقوقی و بین الملل وزارت کشور ۱۳۷۹- ۱۳۹۰
 • مدیر کل امور توافقات و معاضدت قضایی مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری۱۳۹۰- ۱۳۹۳
 • مدیر کل امور بین الملل و مجلس ستاد قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری ۱۳۹۲ الی فروردین ۱۳۹۴
 • دبیر کمیته تحریمهای اقتصادی مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری ۱۳۸۹-۱۳۹۲
 • مسئول پیگیری دعاوی بین المللی له و علیه جمهوری اسلامی ایران و مشاور ارشد پرونده های بین المللی از جمله گل شرق کیش، بوتاش و ترکسل در مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۲
 • معاون آموزشی و مدیر باشگاه حقوقی موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی دانش ۱۳۸۹ تاکنون

 

عمده مهارت هاو توانایی­ها:

 • تدوین لوایح قانونی و قضایی
 • حقوق بین الملل
 • حقوق تطبیقی
 • روابط میان حقوق داخلی و حقوق بین المللی

 

زبان­های کاری:

 • انگلیسی
 • فارسی