فیلدهای ستاره دار الزامی میباشد.

یادداشت اخیر دبیر دیوان داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی به طرفین اختلاف‌ها و داوران    ۱۷-۰۴-۱۳۹۵

image_pdf

تاریخ ۱۹ می ۲۰۱۶

دبیر دیوان داوری اتاق بازرگانی بین­المللی به‌منظور کمک به انجام هر‌چه بهتر رسیدگی­های این نهاد بین‌المللی اقدام به صدور یاداشت هایی جهت اطلاع طرفین اختلاف و داوران می کند. یاداشت­های مزبور به همراه اعلامیه‌ها و سایر اسنادی با ماهیتی مشابه، تقریباً تمامی جنبه‌های داوری در نهاد مزبور را پوشش می­دهند و موجب جریان یافتن بهتر داوری و حل‌و‌فصل اختلافات می شوند. یاداشت اخیر وی در این خصوص در تاریخ ۱۰ می ۲۰۱۶ صادر شده که برای در یافت آن به اینجا مراجعه کنید.