فیلدهای ستاره دار الزامی میباشد.

قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی    ۱۸-۰۴-۱۳۹۵

image_pdf

ایران یکی از کشورهایی است که از ظرفیت‌های بالایی جهت سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه‌های مختلف در سطوح منطقه‌ای و جهانی برخوردار است. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز در دهه‌های پس از انقلاب اسلامی به دنبال جذب سرمایه‌های خارجی در بخش‌های مختلف انرژی، صنعت، کشاورزی، خدمات و… بوده و مقررات خاصی به منظور حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی پیش‌بینی کرده است. در حال حاضر، سرمایه‌گذاری خارجی در ایران تابع «قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی (مصوب ۱۳۸۱) و آیین‌نامه اجرایی آن است. قانون مذکور نحوه درخواست و ورود سرمایه‌گذاری خارجی، پوشش‌ها و تسهیلات اعطایی به سرمایه‌گذاری خارجی، و هم‌چنین تعهدات سرمایه‌گذار خارجی و دولت میزبان را مقرر می‌دارد. نسخه فارسی مذکور را در اینجا بخوانید.