فیلدهای ستاره دار الزامی میباشد.

قواعد داوری آنسیترال    ۱۸-۰۴-۱۳۹۵

image_pdf

کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل ملل متحد (آنسیترال) در راستای فعالیت ۴۰ ساله خود به منظور نوسازی و یکسان‌سازی قوانین و مقررات تجارت بین‌الملل اقدام به تهیه و انتشار قواعد داوری نموده است که به «قواعد داوری آنسیترال» معروف است. این قواعد برای نخستین بار در سال ۱۹۷۶ منتشر شد و سپس در دو نوبت در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۳ مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت. قواعد داوری آنسیترال مجموعه جامعی از قواعد شکلی داوری را فراهم آورده است که طرفین یک اختلاف تجاری می‌توانند بر تمام یا بخشی از آن توافق نمایند. در این سند، جنبه‌ّهای مختلف یک داوری بین‌المللی از جمله بند نمونه داوری، قواعد ناظر بر نصب داوران، نحوه اداره رسیدگی داوری، نحوه صدور رأی داوری و تفسیر آن پیش‌بینی شده است. جدیدترین نسخه این قواعد را در اینجا مطالعه کنید.