فیلدهای ستاره دار الزامی میباشد.

قواعد داوری مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری    ۱۸-۰۴-۱۳۹۵

image_pdf

مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری (ایکسید) در سال ۱۹۶۶ به واسطه «کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری میان دولت‌ها و اتباع سایر دول» (کنوانسیون ایکسید) تأسیس گردید. به موجب ماده ۴۴ این کنوانسیون، داوری‌های مربوط به اختلافات سرمایه‌گذاری مطابق قواعد داوری ایکسید حل و فصل خواهد شد. به همین منظور، نخستین نسخه قواعد داوری ایکسید در سال ۱۹۶۷ منتشر گردید و پس از آن در سال‌ّهای ۱۹۸۴، ۲۰۰۲ و نهایتاً ۲۰۰۶ مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت. قواعد داوری ایکسید با هدف توجه ویژه به ویژگی‌های خاص اختلافات سرمایه‌گذاری بین‌المللی و طرف‌های درگیر در این گونه اختلافات تدوین شده و لذا توازن دقیقی میان منافع دولت‌های میزبان و سرمایه‌گذاران خصوصی ایجاد می‌کند. قواعد مذکور در اینجا قابل‌دسترسی است.