فیلدهای ستاره دار الزامی میباشد.

دادگاه‌های بازار جهانی ابوظبی با وزارت دادگستری و دادگاه‌های فدرال امارات متحده عربی همکاری می‌کنند    ۲۰-۰۵-۱۳۹۵

image_pdf

تاریخ ۱۴ جولای ۲۰۱۶

دادگاه‌های بازار جهانی ابوظبی محاکم خود‌مختار کامِن لاو هستند که به‌صورت خودمختار و خارج از نظام قضایی امارات متحده عربی فعالیت می‌کنند. پس از تصویب قواعد داوری محاکم بازار جهانی ابوظبی در سال ۲۰۱۵، این محاکم یادداشت تفاهمی با وزارت دادگستری امارات متحده عربی امضاء کردند. این امر نه‌تنها گامی مهم در جهت ادغام این محاکم در نظام قضایی امارات متحده محسوب می‌شود، بلکه موجبات اجرای هرچه بهتر آراء صادر‌شده از این محاکم را نیز فراهم می‌آورد. به‌موجب بند ۲ ماده ۵ این موافقتنامه، مسائل مربوط به اجرای آراء صادره از سوی این محاکم را می‌توان در دادگاه‌های فدرال ایالات متحده عربی پیگیری کرد.