فیلدهای ستاره دار الزامی میباشد.

هندوستان در صدد مذاکره مجدد قرارداد‌های سرمایه‌گذاری دو جانبه با بیش از ۴۷ کشور    ۲۰-۰۵-۱۳۹۵

image_pdf

تاریخ ۷ جولای ۲۰۱۶

دولت هند پیش‌نویسی را به‌عنوان مُدل قراردادهای سرمایه‌گذاری دوجانبه میان هندوستان و سایر کشورهای جهان منتشر کرد. این مدل قرار است تا به‌عنوان چارچوبی برای مذاکره مجدد قرارداد‌های سرمایه‌گذاری دوجانبه میان دولت هندوستان و سایر دولت‌های جهان مورد استفاده قرار‌گیرد. به‌نظر می‌رسد این اقدام پاسخی است به مشکلاتی که دولت هندوستان به سبب قرارداد‌های سرمایه‌گذاری دوجانبه با آن‌ دست به گریبان بوده‌است. برای دسترسی به متن قرارداد مُدل سال ۲۰۱۶ که توسط وزارت اقتصاد هندوستان منتشر شده‌است، می‌توانید به اینجا رجوع کنید.