فیلدهای ستاره دار الزامی میباشد.

روش های حضور حقوقی اتباع خارجی اعم از شرکت ها و اشخاص حقیقی در ایران کدام است؟    09-09-2016

image_pdfimage_print
اتباع خارجی اعم از شرکت ها و اشخاص حقیقی می توانند در چارچوب «قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی» و خارج از آن اقدام به فعالیت تجاری و اقتصادی در ایران کنند که هر کدام داری مزایای خاص خود است.