فیلدهای ستاره دار الزامی میباشد.

شرط شناسایی حق اشخاص خارجی برای انجام فعالیت اقتصادی در ایران چیست؟    ۱۹-۰۶-۱۳۹۵

image_pdf
اشخاص خارجی باید در بدو ورود به منظور فعالیت اقتصادی در ایران اقدام به اخذ کد فراگیر اتباع خارجی کنند.