فیلدهای ستاره دار الزامی میباشد.

انتشار جدیدترین پرسش‌های متداول پیرامون اجرای برجام توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا    ۱۸-۰۷-۱۳۹۵

image_pdf

دفتر نظارت بر دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحد آمریکا (اوفَک) به‌تازگی و در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۱۶، اقدام به انتشار جدیدترین پرسش‌های متداول پیرامون اجرای برجام پرداخته‌است. در این به‌روز‌رسانی، پرسش‌های پیرامون موجودیت‌های تحت‌ مالکیت و کنترل اتباع ایالات متحد مندرج در بند K19 واقدامات مالی و بانکی مندرج در بند‌های C7 و C15 اصلاح شده‌است. همچنین سه پرسش نیز راجع به انجام مراقبت‎های مقتضی توسط اتباع ایالات متحد در بندهای M9-M12 به این مجموعه اضافه شده‌است.  به‌موجب بند C7، پس از روز اجرای برجام، مؤسسات خارجی و شعبات خارجی مؤسسات آمریکایی می‌توانند به‌شرط آن‌که به‌صورت مستقیم یا غیرِ‌مستقیم سیستم مالی ایالات متحد را درگیر نکنند، به انجام مراودات و معاملات با دولت ایران و مؤسسات دولتی ایران بپردازند. برای دسترسی به این پرسش‌ها می‌توانید به اینجا مراجعه کنید.


واژگان کلیدی: برجام، برنامه جامع اقدام مشترک، تحریم ,