فیلدهای ستاره دار الزامی میباشد.

قانون داوری تجاری بین المللی مصوب سال ۱۳۷۶    22-11-2016

image_pdfimage_print

«قانون داوری تجاری بین‌المللی» در سال ۱۳۷۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران رسید. پیش از تصویب این قانون، کلیه داوری‌های در ایران، مشمول فصل هفتم قانون مدنی (مقررات راجع به داوری‌های داخلی) قرار داشت. تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی، نظام داوری‌های داخلی را از داوری‌های بین‌المللی متمایز ساخت و مقررات نسبتاً مترقی‌ای را بر داوری‌های بین‌المللی حاکم ساخت. قانون مذکور عمدتاً بر مبنای مقررات نمونه آنسیترال راجع به داوری‌های بین‌المللی تدوین گردید و به همین‌ دلیل در زمره قوانین پیشرفته در زمان خود به شمار می‌آید. برای مشاهده متن فارسی این قانون، اینجا کلیک کنید.


واژگان کلیدی: آنسیترال , داوری , داوری بین‌المللی , داوری تجاری , قانون داوری تجاری بین‌المللی ,