فیلدهای ستاره دار الزامی میباشد.

آیا امکان خروج اشخاص تحت تحریم از لیست تحریم های اتحادیه اروپایی و ایالات متحد آمریکا برقرار است؟    ۲۸-۱۰-۱۳۹۵

image_pdf

بر اساس مقررات موجود در اتحادیه اروپایی و ایالات متحد آمریکا، امکان اقامه ی دعوای حقوقی و یا اقدام اداری برای رفع تحریم این اشخاص وجود دارد. در اتحاديه اروپايي ديوان دادگستري اتحاديه اروپايي و در ايالات متحده دفتر كنترل دارايي هاي خارجي وزارت خزانه داري (اوفك) تحت شرايطي صلاحيت پرداختن به درخواست هاي ابطال تحريم افراد را دارند.