فیلدهای ستاره دار الزامی میباشد.

حل اختلاف بین دولت و سرمایه گذاران خارجی در صلاحيت چه مراجعي است؟    ۲۸-۱۰-۱۳۹۵

image_pdf

با عنايت به مفاد قرارداد منعقد میان طرفین، معمولا در وهله ی نخست طرفین می توانند به دادگاههای عمومی ذيصلاح در ايران رجوع کنند و در مرحله ی بعد مراجعه به داوری خاص، که در قرارداد فی مابین پیش بینی شده، و یا به مراكز بین المللی حل و فصل اختلافات (همانند مركز منطقه اي داوري تهران) ممكن است.