فیلدهای ستاره دار الزامی میباشد.

سرمایه‌گذاران خارجی در چه بخش‌هایی در ايران مجاز به سرمايه‌گذاری هستند؟    ۲۸-۱۰-۱۳۹۵

image_pdf

در حال حاضر، سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند در کلیه بخش‌هایی که سرمایه‌گذاران خصوصی ايرانی مجاز به سرمایه‌گذاری در آن هستند، به سرمایه‌گذاری بپردازند. با اين وجود، تملك اموال غيرمنقول  توسط افراد غيرايراني تابع قوانين خاص میباشد.