فیلدهای ستاره دار الزامی میباشد.

مرجع رسیدگی به درخواست‌های انجام سرمایه‌گذاری خارجی در ايران کدام نهاد است؟    ۲۸-۱۰-۱۳۹۵

image_pdf

«سازمان سرمایه‌گذاری خارجی» در حال حاضر مرجع قانونی رسیدگی‌کننده به درخواست‌های سرمایه‌گذاری خارجی در ايران و صدور مجوزهای مربوط است.