فیلدهای ستاره دار الزامی میباشد.

رأی دیوان دادگستری اروپایی راجع به ممنوعیت صدور ویزا برای اتباع ایرانی    ۱۷-۰۲-۱۳۹۶

image_pdf

در تاریخ ۴ آوریل ۲۰۱۷، دیوان اروپایی دادگستری رای خود را در خصوص پرونده¬ی خانم سحر فهیمیان، دانش آموخته¬ی رشته¬ی فناوری اطلاعات در دانشگاه صنعتی شریف، مبنی بر اعتراض به عدم صدور روادید از طرف کشور آلمان برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری در این کشور صادر کرد. مطابق این رای، مقامات ملی کشورهای عضو اتحادیه¬ی اروپایی، در صورت وجود نگرانی¬های مرتبط با امنیت عمومی، این اختیار را دارند که از صدور روادید برای اتباع ایرانی، که از دانشگاه¬های موضوع تحریم¬ها و محدودیت¬های این اتحادیه فارغ¬التحصیل شده¬اند، خودداری ورزند.
خانم سحر فهیمیان در سال ۲۰۱۲ از مرکز تحقیقات پیشرفته¬ی امنیتی دارمشتاد، وابسته به دانشگاه صنعتی دارمشتاد، برای اخذ مدرک دکتری پذیرش گرفت. موضوع تحقیقاتی وی، امنیت سیستم¬های موبایل و ردیابی ورود به گوشی¬های هوشمند و پروتکل¬های امنیتی بوده است. پس از رد درخواست ایشان برای صدور روادید تحصیلی از سفارت آلمان در تهران، خانم فهیمیان دادخواست اعتراضی به دادگاه اداری برلین تقدیم نمود. دولت آلمان در توجیه عمل خود چنین بیان کرده که ممکن است دانش و اطلاعات خانم فهیمیان در ایران مورد سوء استفاده قرار گیرد و به عنوان نمونه، نقض حقوق بشر، جمع¬آوری اطلاعات محرمانه از کشورهای غربی و نیز سرکوب داخلی را عنوان نموده است.
در همین راستا، دادگاه اداری برلین از دیوان اروپایی دادگستری درخواست کرد که شرایط پذیرش اتباع کشورهای ثالث (کشورهای غیر عضو اتحادیه¬ی اروپایی) برای مقاصد تحصیلی را تفسیر نماید. دیوان چنین پاسخ داد که مقامات ملی کشورهای عضو، از حیطه¬ی وسیعی از اختیارات برای رد درخواست صدور روادید به اتباع کشورهای ثالث، در صورت وجود نگرانی¬های امنیتی عمومی، بهره می¬برند. بعلاوه، شرایط پذیرش فوق¬الذکر رد درخواست روادید برای اتباع کشورهای ثالثی که در دانشگاه¬های موضوع تحریم¬ها و محدودیت¬های اتحادیه¬ی اروپایی را ممنوع نکرده است، به ویژه که هدف تحقیقات این اشخاص، موضوعات حساسی باشد که بالقوه می¬توانند موجب بروز نگرانی-های امنیتی باشند.
در چنین شرایطی، دادگاه اداری برلین مکلف است بررسی نماید که آیا رد درخواست صدور روادید خانم فهیمیان از طرف سفارت آلمان در تهران بر روی بسترهای موجه و مبتنی بر حقایق مکفی بنا گشته است یا خیر.
برای دسترسی به متن رای اینجا کلیک نمایید.


واژگان کلیدی: آزادی رفت و آمد , امنیت ملی , تحریم های اتحادیه اروپا , دیوان دادگستری اروپایی , ممنوعیت صدور ویزا , ممنوعیت صدور ویزا برای ایرانیان ,