فیلدهای ستاره دار الزامی میباشد.

منشور حقوق شهروندی ایران    ۰۶-۰۸-۱۳۹۶

image_pdf

منشور حقوق شهروندی ایران در ۲۹ آذر ۱۳۹۵ به امضای رییس جمهور وقت، حسن روحانی رسید. این سند، که تدوین آن در پرتو برنامه چهارم توسعه انجام شده و از سال ۱۳۹۲ سه سال به‌طور انجامیده، مباحث حقوقی مهمی را پوشش می دهد، از قبیل:

حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی، حق کرامت و برابری انسانی، حق مشارکت در تعیین سرنوشت، حق اداره شایسته و حسن تدبیر، حق آزادی اندیشه و بیان، حق دسترسی به فضای مجازی، حق بر حریم خصوصی، حق تشکل، تجمع و راهپیمایی، حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت‌وآمد، حق تشکیل و برخورداری از دادخواهی عادلانه، حق اقتصاد شفاف و رقابتی، حق مسکن، حق مالکیت، حق اشتغال و کار شایسته، حق رفاه و تامین اجتماعی، حق دسترسی و مشارکت فرهنگی، حق آموزش و پژوهش، حق محیط زیست سالم و توسعه پایدار، حق بر صلح، امنیت و اقتدار ملی.

برای دسترسی به متن منشور می‌توانید اینجا کلیک کنید.


واژگان کلیدی: آزادی اندیشه , آزادی بیان , برنامه چهارم توسعه , حقوق بشر , حقوق شهروندی , شهروند , منشور حقوق شهروندی ,