فیلدهای ستاره دار الزامی میباشد.

جدیدترین تحولات در قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی: قواعد تسریع داوری    ۰۶-۱۰-۱۳۹۶

image_pdf

دردنیای امروز تجارت بین‌الملل، مدیریت زمان و هزینه‌ها ازجمله عوامل کلیدی موفقیت در تجارت قلمداد می‌شوند. مجموعه قواعد تسریع اتاق بازرگانی بین المللی در صدد حصول اطمینان از این امر است که اختلافات درسریع و کارآمدترین حالت ممکن توسط سازمانی بی‌طرف حل‌و‌فصل خواهدشد.

اتاق داوری بازرگانی بین المللی به‌عنوان یکی ازمهم‌ترین داوری‌های سازمانی در جهان، این مجموعه مقررات را به‌عنوان گامی درجهت کارآمدی و شفافیت بیشتر در داوری تلقی کرده‌است.

مجموعه قواعد تسریع داوری، که از تاریخ ۱ مارس ۲۰۱۷ لازم‌الاجرا شده‌است، در مورد اختلافاتی که مبالغ آن کم‌تر از ۲ میلیون دلار آمریکا باشد، قابل اعمال است. چنان‌چه طرفین مایل به اعمال این قواعد نباشند، می‌بایست صراحتاً عدم اعمال این قواعد را در موافقت‌نامه/شرط رجوع به داوری قید نمایند. همچنین، طرفین اختلاف می‌توانند حسب بند دوم ماده ۳۰ از قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی توافق نمایند که قواعد تسریع فارغ از میزان اختلاف قابل اعمال باشد.

حسب ماده ۳۰ از قوانین و ضمیمه شماره ۶ آن پیرامون قواعد تسریع، ازطریق توافق بر داوری مطابق این مقررات، قواعد تسریع برهر شرط مخالف موافقت نامه داوری، برتری خواهد‌داشت.

مجموعه قواعد تسریع درصورتی‌ اعمال می‌شوند که:

 • موافقت‌نامه داوری پس از تاریخ۱ مارس ۲۰۱۷ منعقد شده باشد؛
 • میزان اختلاف متجاوز از دو میلیون دلار آمریکا نباشد؛
 • طرفین این مجموعه مقررات رادر موافقت‌نامه داوری یا درهرزمان بعد از آن، رد نکرده‌باشند.

مجموعه قواعد تسریع، درموارد زیر قابل اعمال نمی‌باشند:

 • چنان‌چه موافقت‌نامه داوری قبل از تایخ ۱ مارس ۲۰۱۷ منعقد شده‌باشد؛
 • چنان‌چه طرفین تصمیم گرفته‌باشند که این مجموعه مقررات بر قراداد حاکم نباشد؛
 • چنان‌چه دیوان داوری تشکیل شده‌باشد؛
 • چنان‌چه دادگاه یک داور را بدون توجه به موافقت‌نامه داوری منصوب کرده‌باشد؛
 • چنان‌چه دادگاه سه داور را منصوب کرده‌باشد؛ در همه موارد، دادگاه دادگاه طرفین را به‌منظور ارایه نظرات خود به‌صورت کتبی، پیش از تصمیم‌گیری دعوت کرده و حداکثر تلاش خود را برای حصول  اطمینان از لازم‌الاجرا‌بودن آرا می‌نماید.

آیین و مسائل شکلی

آیین رسیدگی بدین‌صورت ساده‌تر شده‌است؛ از آنجا که:

 • وجود داوری‌نامه الزامی نیست؛
 • دیوان داوری صرفا درمورد اسناد تصمیم‌گیری می‌نماید؛
 • دیوان داوری اختیاردارد که تعداد مدارک کتبی شهود را کاهش دارد.
 • رای نهایی طی شش ماه پس ازجلسه‌ جهت  اداره پرونده صادر خواهد‌‌‌شد  .

مقررات عمومی

درهمه مسایل مربوط به قواعد تسریع که صراحتاً در ضمایم تعیین‌تکلیف نشده‌باشد، دادگاه مربوطه و دیوان داوری می‌‌بایست مطابق روح قوانین و ضمیمه عمل نمایند.


واژگان کلیدی: اتاق بازرگانی بین‌المللی , تسریع داوری , تسریع داوری بین‌المللی , داوری بین‌المللی , داوری تجاری , داوری تجاری بین‌المللی , قواعد تسریع داوری , قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی ,