فیلدهای ستاره دار الزامی میباشد.

آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی    30-12-2017

image_pdfimage_print

درحال حاضر، سرمایه‌گذاری خارجی در ایران تابع قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری مصوب ۱۳۸۱ و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشد. آیین‌نامه مذکور با استناد به ماده ۲۵ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی توسط هیأت وزیران در تاریخ ۱۳۸۱.۵.۲۳ به تصویب رسیده، و به موضوعاتی از قبیل روش‌ها و ضوابط پذیرش سرمایه، نظام پذیرش سرمایه، مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی، مقررات ورود، ارزشیابی و ثبت سرمایه خارجی، خروج سرمایه و عایدات سرمایه‌ای و مقررات عمومی می پردازد. برای دسترسی به متن فارسی آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، که توسط مؤسسه حقوقی بین‌المللی پارس‌عدل آرین تهیه شده‌است، می‌توانید این‌جا کلیک کنید.