فیلدهای ستاره دار الزامی میباشد.

مجموعه قوانین و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی سال ۲۰۰۷ (UCP 600)    ۰۹-۱۰-۱۳۹۶

image_pdf

یوسی‌پی ۶۰۰ مجموعه مقررات سال ۲۰۰۷ اتاق بین‌المللی بازرگانی پیرامون گشایش اعتبارات اسنادی است که برای یک‌پارچه‌سازی روند تهیه اعتبارات اسنادی تهیه شده‌است. این مجموعه قوانین هم اکنون در بیش از ۱۷۵ کشور دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد. اعتبارات اسنادی یکی از شیوه‌های پرداخت پول به فروشنده خارجی با واسطه بانک‌های دو طرف (خریدار، فروشنده) در دو کشور بوده و از مزایای آن این است که هیچیک از دو طرف دادو‌ستد، متحمل ریسک نخواهد‌شد. برای دسترسی به متن فارسی مجموعه مقررات یوسی‌پی ۶۰۰،‌ که توسط مؤسسه حقوقی بین‌المللی پارس‌عدل‌آرین تهیه شده‌است، می‌توانید این‌جا کلیک کنید.


واژگان کلیدی: اتاق بین‌المللی بازرگانی , اعتبارات اسنادی , ال‌سی , تجارت بین‌الملل , تضمین مالی , مجموعه قوانین متحدالشکل اعتبارات اسنادی , یوسی‌پی ,