فیلدهای ستاره دار الزامی میباشد.

آیا اعتراض به رای داوری مانع از اجرای آن است؟    01-12-2018

image_pdfimage_print

خیر، در قوانین کشورهای مختلف، معمولاً صرف درخواست ابطال رأی داوری موجب توقف اجرای رأی نخواهد بود؛ لکن دادگاه‌های محل‌اجرا این صلاحیت را دارند که  در صورت تشخیص موارد خاص که توقف اجرا تا زمان مشخص شدن نتیجه دعوی ابطال موجه باشد، دستور به توقف اجرا صادر نمایند. در این خصوص در هر مورد باید به قوانین خاص کشور محل‌اجرا مراجعه شود.