فیلدهای ستاره دار الزامی میباشد.

آیا ثبت درخواست داوری مستلزم پرداخت هزینه است؟    ۱۰-۰۹-۱۳۹۷

image_pdf

بله، سازمان‌ها و مؤسسات داوری معمولاً هزینه‌ای را بر حسب جداول از پیش‌موجود خود جهت ثبت درخواست داوری و شروع به پیگیری امور دریافت می‌کنند.