فیلدهای ستاره دار الزامی میباشد.

آیا رأی داوری قابل‌اصلاح است؟    ۱۰-۰۹-۱۳۹۷

image_pdf

در قواعد غالب مؤسسات داوری پیش‌بینی شده است در صورتی‌که سهو قلم یا اشتباه محاسبه در رأی رخ داده باشد، به درخواست متقاضی که باید ظرف مهلت معینی مطرح شود، رأی داوری قابل‌اصلاح است و داور، رأی اصلاحی صادر می‌کند. خود داور نیز ظرف مهلت معینی می‌تواند راساً اشتباه محاسبه یا سهو قلم در رأی را اصلاح کند.