فیلدهای ستاره دار الزامی میباشد.

آیا رأی داوری قابل اعتراض یا ابطال است؟    ۱۰-۰۹-۱۳۹۷

image_pdf

اساساً رسیدگی در داوری یک مرحله‌ای است. بنابراین مرحله اعتراض و تجدیدنظر در داوری (مگر در موارد استثنایی) وجود ندارد. مع‌ذلک رأی داوری در موارد محدود و معینی که در قانون مقرر شده، به درخواست معترض به رأی قابل‌ابطال است.