فیلدهای ستاره دار الزامی میباشد.

آیا سرمایه‌گذاری‌های خارجی به‌طور خودبخود از حمایت‌های قانون برخوردار می‌شوند؟    ۱۰-۰۹-۱۳۹۷

image_pdf

خیر. برخورداری از حمایت‌های مقرر در قانون نسبت به سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران مستلزم اخذ مجوز سرمایه‌گذاری است.