فیلدهای ستاره دار الزامی میباشد.

آیا سرمایه‌گذاری خارجی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مجاز است؟    ۱۰-۰۹-۱۳۹۷

image_pdf

بله، مطابق قوانین حاکم بر سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، سرمایه‌گذاری خارجی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مجاز می‌باشد.