فیلدهای ستاره دار الزامی میباشد.

آیا مجوز سرمایه‌گذاری دارای مدت اعتبار مشخصی است؟    ۱۰-۰۹-۱۳۹۷

image_pdf

 بله. چنانچه سرمایه‌گذار خارجی پس از صدور مجـوز در مدت مشخصی که به اقتضای طرح مورد سرمایه گذاری و به تشخیص هیأت سرمایه‌گذار خارجی تعیین می‌گردد، اقدام به ورود بخش مناسبی از سرمایه به کشور ننماید، مجوز سرمایه‌گذاری وی باطل‌شده تلقی می‌گردد.