فیلدهای ستاره دار الزامی میباشد.

آیا مدیر شعبه ایران یک شرکت خارجی می‌تواند هم‌زمان مدیرعامل یک شرکت ایرانی (سهامی خاص) باشد؟    ۱۰-۰۹-۱۳۹۷

image_pdf

بله، چنین وضعیت منع قانونی ندارد.