فیلدهای ستاره دار الزامی میباشد.

آیا مکاتبات الکترونیکی در دعاوی تجاری بین‌المللی قابل استناد است؟    ۱۰-۰۹-۱۳۹۷

image_pdf

اصولاً در تجارت بین‌الملل مکاتبات الکترونیکی با توجه به پیشرفت فناوری‌های جدید و رواج استفاده از این روش مکاتبه در مراودات تجاری بین‌المللی، پذیرفته شده است و بسیاری از مراجع داوری و دادگاه‌ها استناد به مکاتبات مذکور را می‌پذیرند.