فیلدهای ستاره دار الزامی میباشد.

آیا نرخ مالیات برای همه نوع شرکت اعم از شرکت‌های ایرانی و شرکت‌های خارجی به‌طور یکسان اعمال می‌گردد؟    ۱۰-۰۹-۱۳۹۷

image_pdf

نرخ مالیات بر درآمد برای همه نوع شرکت‌ اعم از شرکت‌های ایرانی و خارجی (شعب و نمایندگی‌ها) ۲۵ درصد است که به‌طور یکسان اعمال می‌گردد.