فیلدهای ستاره دار الزامی میباشد.

آیا نماینده شعبه شرکت خارجی ثبت شده در ایران اجازه کار و اجازه اقامت نیاز دارد؟    ۱۰-۰۹-۱۳۹۷

image_pdf

بله؛ هر شخص خارجی که در ایران مشغول به فعالیت اقتصادی می‌باشد باید اجازه کار و فعالیت را دریافت نماید.