فیلدهای ستاره دار الزامی میباشد.

آیا هر مورد سرمایه‌گذاری تحت قانون سرمایه‌گذاری خارجی، به مجوز خاص نیاز دارد؟    ۱۰-۰۹-۱۳۹۷

image_pdf

بله، هر مورد سرمایه‌گذاری خارجی تحت این قانون نیاز به مجوز خاص (مستقل) دارد.