فیلدهای ستاره دار الزامی میباشد.

براي ثبت شركت خارجي در ايران بايد نمايندگي براي يك ايراني باشد يا يك ايراني شريك باشد؟    ۱۰-۰۹-۱۳۹۷

image_pdf

برای ثبت شعبه یا نمایندگی در ایران باید یک نفر به عنوان نماینده شرکت خارجی معرفی گردد که این شخص می‌تواند ایرانی یا غیر ایرانی باشد.