فیلدهای ستاره دار الزامی میباشد.

حد مجاز سرمایه‌گذاری خارجی در ایران چه میزان است؟    ۱۰-۰۹-۱۳۹۷

image_pdf

 از حیث درصد مشارکت و میزان سرمایه‌گذاری هیچ‌گونه محدودیتی برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد.