فیلدهای ستاره دار الزامی میباشد.

سرمایه‌گذاری ایرانیان چگونه می‌تواند مشمول قانون سرمایه‌گذاری خارجی قرارگیرد؟    ۱۰-۰۹-۱۳۹۷

image_pdf

سرمایه‌گذاری ایرانیان درصورتی می‌تواند مشمول قانون سرمایه‌گذاری خارجی قرار گیرد که سرمایه ایشان منشاء خارجی داشته و سرمایه‌گذار نیز مستنداتی که مؤید فعالیت‌های اقتصادی و تجاری وی در خارج از کشور باشد را ارائه نماید.