فیلدهای ستاره دار الزامی میباشد.

سرمایه‌گذاری خارجی در چه قالب حقوقی و قراردادی قابل‌پذیرش است؟    ۱۰-۰۹-۱۳۹۷

image_pdf

مطابق قانون حمایت و تشویق سرمایه‌‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذاران خارجی جهت سرمایه‌گذاری در ایران باید از یکی قالب‌های سه‌گانه «مشارکت مدنی»، «بیع متقابل» و «ساخت، بهره‌برداری و واگذاری» استفاده نمایند.