فیلدهای ستاره دار الزامی میباشد.

مطابق قوانین ایران چه موضوعاتی قابل ارجاع به داوری هستند؟    ۱۰-۰۹-۱۳۹۷

image_pdf

مطابق قوانین ایران اصل بر قابلیت ارجاع همه اختلافات و دعاوی اعم از داخلی و بین‌المللی به داوری است. با این حال، مقنن در برخی موارد (مانند دعاوی خانواده، دعاوی کیفری، دعاوی مربوط به ورشکستگی و…) محدودیت‌ها و یا ممنوعیت‌هایی قائل شده است.