فیلدهای ستاره دار الزامی میباشد.

چه کسانی می‌توانند اختلافات خود را به داوری ارجاع نمایند؟ و آیا داشتن کارت بازرگانی الزامی است؟    ۱۰-۰۹-۱۳۹۷

image_pdf

به طور کلی طرفین کلیه اختلافات تجاری یا غیرتجاری داخلی و بین‌المللی (اعم از حقیقی و حقوقی) مشروط به پیش‌بینی شرط داوری در قرارداد مورد اختلاف یا پذیرش حل اختلاف از طریق داوری پس از بروز اختلاف می‌توانند اختلاف خود را به داوری ارجاع کنند و داشتن کارت بازرگانی الزامی نیست.