فیلدهای ستاره دار الزامی میباشد.

کدام زمینه‌ها برای فعالیت شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی در ایران قابل انجام هستند؟    ۱۰-۰۹-۱۳۹۷

image_pdf

مواردی از جمله ارایه خدمات بعد از فروش کالاها یا خدمات شرکت خارجی، ارایه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و فناوری بین طرفین، بررسی و زمینه‌چینی برای سرمایه‌گذاری شرکت خارجی در ایران و غیره.