فیلدهای ستاره دار الزامی میباشد.

کدام شعبات و نمایندگی‌های شرکت‌های خارجی اجازه ثبت شعبه شرکت خارجی در ایران دارند؟    ۱۰-۰۹-۱۳۹۷

image_pdf

ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی در ایران مشروط به عمل متقابل کشور متبوع شرکت خارجی می‌باشد، یعنی اگر در کشور متبوع شرکت خارجی ثبت شعب یا نمایندگی‌های شرکت‌های ایرانی تجویز شده باشد، شرکت‌های آن کشور نیز می‌توانند نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند.